Patnácté vykročení s Klábosilem

 

 

        Je krásné podzimní odpoledne, které se přehouplo přes patnáctou hodinu. Na pionýrské základně ve Chválkově jsou úklidové práce po patnáctém ročníku Klábosilova nočního přesunu v plném proudu, když se otvírají dveře a objevuje se dlouho očekávané družstvo JUNGLE TEAM.......   Ale to předbíhám předešlé události. Takže postupně.

        Není sobotní odpoledne, ale je páteční podvečer, 5. října 2007. Na chválkovskou základnu se sjíždějí ze všech koutů Čech a Moravy účastníci k nočnímu přesunu. Vítají je pěkné melodie v podání černovické kapely PUNC. Mnozí z účastníků si ještě prozpěvují či podupávají do rytmu a již netrpělivě vyhlížejí příjezd autobusu, který je záhy po zaregistrování odváží v „neznámé končiny“.

        Zato první úspěšní pochodníci již usedají k ohništi. Z chválkovského nádraží, kde je start nejkratší pětikilometové trasy, putují po vyznačené trase na PZ Chválkov. Jsou to převážně malé a ještě menší děti v doprovodu rodičů či prarodičů. Cestou objevují dvacet pět „pohádkových“ otázek, na které není větší problém odpovědět. To vše si samozřejmě zaslouží odměnu. Vlastnoručně upečený vuřt a nějaká ta sladkosti přijde k chuti. Pro všechny je také připraven účastnický lístek a drobná upomínka (camrátko), letos na kolíčku.

        Další účastníci nejkratšího putování pozvolna docházejí do cíle a kapela stále vyhrává. Druhý autobus mezitím odváží další starší pochodníky, se zavázanýma očima, ke startu jejich patnácti či dvacetipěti kilometrového putování.

        Start patnáctikilometrového putování se pro letošek nachází u silničky k Vlásenici, což někteří účastníci ještě netuší. Na místě dostávají od „startéra“ Mildy první pokyny. Maličko se zašmodrchaly, a proto je nutné je vyluštit a najít si v lese podrobný popis nočního putování. Všem se to dříve nebo později daří. Už nic nebrání v ostrému vykročení. Na připravené trase, vedoucí okolo rybníku Pecovák přes Babín, Dráchov a několik lesů, lesíků, polí a políček, čeká několik úkolů. Ať již v podobě zapsání informací z ukazatele, či v podobě tří tématických „testíků“. Některá družstva ale zapomínají na průběžný úkol. Mají donést do cíle něco na zub zvířátkům (jírovec) a také sobě (plod Rosa Canina). Splnění všech úkolů se v cíli přísně kontroluje.

        Pro náročnější pochodníky je připraven „startér“ Tomák v lesíku nedaleko Častrova. Rozdá všem družstvům také „zamotané“ pokyny. Pro tyto zkušené účastníky to není žádný problém, snadno je rozmotají a odcházejí do lesa pro svůj popis putování. Tato dvacetipětikilometrová trasa vede přes Drážďany k Antonce a Pravíkovu. Dále obdobně jako kratší trasa okolo Babína a Dráchova k žel. zastávce Benešov. Odtud je to jen kousek do cíle na základnu. Trasa je přece jenom delší a tak i úkolů je víc.

        Toto všechno je ale pro některé málo. Jejich cílem je zdolat čtyřicet kilometrů. Tito „dobrodruzi“ nasedají po zápisu do vozidel a rovněž „oslepení“ šátkem přes oči míří k Popelínu. Odtud je trasa vede přes Žirovnici, Perky k Čelistné a Mezné. Další úkoly jsou vlastně při cestě zpět, v lese u Babína, v lipové aleji nad Heřmaní a u silničky k Benešovu. A cíl je na dohled.

        V pokynech pro všechna zúčastněná družstva bylo upozornění, že přesuny po silnicích jsou nebezpečné a tím pádem i nevhodné. Na dodržování tohoto pravidla „dohlížely“ během putování hlídky, které hříšníkům na místě odebíraly „Přesuníčky“.

        Ve kterých končinách Vysočiny se účastníci pohybovali již víme, ale pro úplnost ještě trochu čísel. Letošního přesunu se celkem zúčastnilo tři sta osmdesát pět účastníků. Nejvíce na „patnáctku“, dvě stě sedmnáct, na dětskou devadesát devět, na „pětadvacítku“ padesát dva a sedmnáct „čtyřicítkařů“. Nejmladší účastnice ještě neoslavily druhé narozeniny (Lenka Janů, Anna Kosobudová). U Tomáše Pravdy a Karolíny Janů tyto oslavy proběhly celkem nedávno. Naopak, k těm nejdříve narozeným účastníkům patří manželé Stejskalovi z Č. Krumlova a Václav Janů.

        Přestože Klábosilův noční přesun není závod, ale především trocha zábavy, jednotlivá družstva mezi sebou přeci jenom soutěží. A proto následuje malé vyhodnocení.

Na „patnáctce“ byla mezi dvaačtyřiceti družstvy „nejrychlejší“ pelhřimovská „HORSKÁ PITCHA“ ve složení Martin a Daniel Eclerovi, Ondřej a Vlastimil Minkovi, Filip Rafaj a Jakub Čížek. Druzí „STRAŠPYTLÍCI“, Věra, Lucie a Josef Hrubantovi (Č. Řečice), Martin Votápek (Bohdalín) a Ondřej Smejkal (Božejov). S nepatrným odstupem se třetí umístnili „STEJSKALÍCI“ z Černovic a Českého Krumlova, Milan, Marie, Roman a Pavel Stejskalovi.

Z jedenácti družstev na „pětadvacítce“ dosáhli naprosto stejného nejrychlejšího času dvě družstva – téměř domácí „APOKALYPSA I“ (Petr Kučera a Jiří Váňa) a „BEDNAJT“ z Prahy (Michal Ficek, Barbora Nosková, Filip Malý a Anna Haviadová). Třetí „APOKALYPSA II“ (Jiří a Věra Vichrovi) je z Tábora.

„Čtyřicítku“ zvládl nejlépe z šesti družstev „PIKOMAT“ ve složení Eva Černohorská (Toužim), Jan Blažek (Mitrov) a Ondřej Honzl (Podbořany). S téměř tříhodinovým odstupem došli pelhřimovští „BASTARDI SE ŠTĚSTÍM“- Vít Karafiát, Jan Kastner a Lukáš Mixa. Pro třetí místo si doťapal již na začátku zmiňovaný také pelhřimovský „JUNGLE TEAM“ - Lukáš Zach, Erik Dufek, Dominika Dufková a Jitka Göblová.

        Ne všichni ale v sobě najdou dost sil, aby putování zdárně zakončili v cíli, a tak ani neochutnali výborný gulášek připravený ve školní kuchyni černovické základní školy. Tato družstva svůj úmysl o předčasném konci putování a návratu přímo domů dala včas vědět pořadatelům, a tak se nikdo neztratil.

        Myslím, že naše ocenění zaslouží všichni, kteří v sobě našli síly a chuť strávit páteční večer při putování chladnou podzimní krajinou. A to nejen ti nejmladší, nejmenší, nejstarší, nejvzdálenější....., ale i ti, pro které se páteční noční putování změnilo v sobotní dopolední, ale i odpolední přesun. Již zmiňovaný „JUNGLE TEAM“ putoval téměř sedmnáct hodin !!!

        Závěrem děkuji všem, kteří Klábosilův noční přesun 2007 připravovali a pomáhali s organizací. Nesmím ale zapomenout ani na ty, kteří pomáhají „nepřímo“ – MěÚ Černovice, Opeko Choustník, Sokol Černovice, Flop p. Dundr, Cukrárna p. Kukačková, Zelenina p. Jiráková, Potraviny p. Čekalová,  Maso p. Jůn, kuchařky ze šk. kuchyně ZŠ Černovice  a p. Dlouhý, p. Máca, p. Štefl ...

        Věřím, že spolupráce bude pokračovat i v příštím šestnáctém ročníku, ale i při dalších aktivitách Pionýrské skupiny Svidník Černovice.

Za všechny pořadatele Radek H.

klabosil@tiscali.cz

Uvítáme všechny vaše připomínky a návrhy ke KNP. Pište prosím!!!

 

 

Výsledky KNP 2007 (xls)

 

Zpět na úvodní stránku