Čtrnácté vykročení s Klábosilem

 

 

Je pátek 6.října 2006. Proměnlivé počasí přes den přechází v krásný podzimní podvečer. Na základně PS Svidník Černovice na chválkovské hájovně probíhají poslední přípravy k zahájení 14.ročníku Klábosilova nočního přesunu. Okolo půl sedmé přijíždějí první „větší“ účastníci a začíná prezence.

        V tutéž dobu už ale z chválkovského nádraží vycházejí ti „menší a nejmenší“ účastníci v doprovodu svých rodičů a prarodičů na svůj pochod. Na asi pětikilometrové trase vyznačené fáborky po lesních cestách čeká celkem patnáct „pohádkových“ úkolů. S pohádkami ale děti nemají problémy. Baterky v dětských ručičkách zvládají svojí činnost bez problémů a cíl na základně se blíží. A už jsou tady světla hájovny a s nimi i konec putování. Všech osmdesátšest  účastníku v pořádku a pohodě postupně usedá k hořícímu ohni. Připravené špekáčky už mizí z mísy a po opečení na ohni chutnají všem. Někteří ještě využijí pohostinství „občerstvovny“ aby cesta zpět do domácích pelíšků lépe ubíhala. Jako již tradičně tuto trasu absolvovali nejmladší ale i ti nejdříve narození pochodníci. Letošnímu nejmladšímu Martínkovi Čekalovi je 3,5 roku.  Zatímco účastníci této trasy odjížděli domů mnoha dalším přesun teprve začínal nebo se na něj chystali.

        Okolo osmé hodiny nastupuje prvních padesát „patnáctikilometrových“ do autobusu a vydávají se se zavázanýma očima ke startu svojí trasy. Ten je letos nedaleko Sv.Anny, což ale mnozí netuší. Vystupují z autobusu, dostávají zadání trasy s popisem kontrolních bodů. Nastává první a zásadní problém pro celou další trasu, najít kde vlastně jsme. Každé družstvo volí svojí strategii ale přes kontrolní body u Terezína, u Mlyn, u Vlčevse a především na vrcholu kopce se zříceninou hradu Choustníka by měli projít všichni. Ne vždy tomu tak je. Jak se později ukázalo tak především „vrchařská prémie Choustník“ se stala pořádnou prověrkou sil všech účastníků, neboť i trasa dvacetpět a čtyřicet kilometrů tento výstup obsahovala. Pokud si družstva takto uspořádala trasu tak poslední kontr.bod s otázkami zaměřenými k stoletému výročí místní lokálky v historické vagónku na chválkovském nádraží už brala jakoby nic. Pro někteřé účastníky skončil přesun i dříve. Buď došly síly nebo vypovědělo zdraví. Pro ty se ale záhy objevila záchrana v podobě odvozu do cíle autem. Nebylo to tak ale v případě nejmladšího účastníka na této trase Martina Zourka, kterému ještě nebylo ani jedenáct let. Byť není přesun závod, k hodnocení splnění úkolů a dosaženého času došlo samozřejmě i letos. V tom bylo nejlepší družstvo „DÉMONI“ z Nálesí u Chyšek ve složení Hana Doubravová, Blanka Pokorná a Michal Tomášek,  těsně před černovickými „CAMRÁTKY“ ( Iva Vošahlíková, Jitka Hliňáková, Petr Hála, Renáta Klimešová a Věra Piskačová ). Nepatrný odstup dělil i třetí „STEJSKALÍKY“. K černovickým Stejskalům Romanovi a Pavlovi patřili ještě českokrumlovští Marie a Milan Stejskalovi, kteří coby nejstarší zaslouží náš obdiv za úspěšné absolvování a gratulaci k blížícím se kulatým narozeninám, a prachatický Petr Muf. Celkem se na tuto trasu vydalo 211 pochodníků ve 43 různě početných družstvech.

        Ti odvážnější a snad i zdatnější ( letos jich bylo 52 ve 12 družstvech ) odjíždějí za stejných podmínek také autobusem, ale na start dvacetipětikilometrové trasy, který se nachází v lese nedaleko Chotěmic, což v dané době mnoho účastníků neví. Začátek probíhá stejně. Přečtení zadání s kontr.body a základní orientace. Každá skupinka si další postup volí sama. Přes kontr. body v Katově, Záluží, Budislavi a na již dříve zmiňovaném Choustníku, „poznávačce“ u Vlčevse a chválkovském nádraží by měli projít všichni. Cíl nakonec našli všichni, byť cestovní útrapy byly různé. Vždyť strávit téměř dvanáct hodin putováním noční krajinou je určitě zážitek sám o sobě. V hodnocení  dopadli nejlépe téměř domácí Petr Kučera a Jiří Vichra z „Apokalypsy II“ před pražskou skupinou „Vlasto,ty seš …“ ve složení Lukáš Werner, Karolína Řehořová a Vlasta Jansa. Třetí místo obsadili také již tradiční účastníci přesunu z Pelhřimova a okolí Václav Kos, Jiří Bartoška, Karel Kužel, Miroslav Pavlíček a Aleš Razima – družstvo „Ještě není pozdě“. 

        Čtyřicetikilometrová trasa byla připravena pro ty ještě odvážnější a ještě zdatnější. V jedenácti družstvech se na ní vydává třicetosm odvážlivců. Ti „využívají“ k přepravě na start, který je v lese za vesnicí Lžín, dvou dodávkových vozidel. Družstva opět dostávají zadání a vydávají se do noci vstříc dobrodružstvím a zážitkům. Jejich trasa vede okolo Zvěrotic, Košic, Terezína k Choustníku, jak již víme, k Vlčevsi a přes chválkovské nádraží na hájovnu. Cíle nedohlédlo jedno dvoučlenné družstvo, ale i ti odjížděli zpět domů do Prahy plni dojmů. Ostatním se podařilo spatřit cíl, i když třeba také až po třinácti hodinách. V hodnocení nejlépe dopadli písečtí Martin Brož, Rudolf Koraba, Jan Daněk a Václav Syrový pod názvem „Cech života a smrti“, kteří na trase pobyli něco málo přes sedm hodin.„Apokalypsa I“ ve složení Jiří Váňa a Tomáš Běhounek uhájili těsně druhé místo před příčovskou skupinou „Máš rum“ ve složení Petr Pištěk, Luboš Mrkva a Josef Pištěk. I zde jsou to vesměs ostřílení borci z předchozích ročníků. Asi se projevuje znalost „prostředí“, i  když každý rok vedou trasy jinudy.

        Gulášek v cíli byl připraven pro všechny úspěšné pochodníky. Všichni si domů také odnesli drobnou upomínku na přesun a pamětní lístek věnovaný přesunu i 100letému výročí otevření místní lokálky vydaný ve spolupráci z JHMD. Drobnosti si převzali ještě nejmladší účastníci na každé trase.

Přestože byla krásná a relativně i teplá noc při úplňku, všichni kdož prošli přes Choustník si budou především pamatovat tento kopec, alespoň podle ohlasů v cíli, ať již byli třeba z Liberce, Písku, Prahy, Pelhřimova, Tábora, Bechyně, Českých Budějovic či třeba i z Kamenice, Pacova, Černovic.

Všichni účastníci od těch úplně maličkých až po ty nejstarší ale zaslouží určitě obdiv a ti co si myslí něco jiného, tak ať přijdou na příští ročník, aby sami vyzkoušeli co Klábosilův noční přesun obnáší.

         Nesmíme ale zapomenout ani na ty, kteří nám pomáhají ke zdárnému průběhu akce – MěÚ Černovice, Opeko Choustník, JHMD J.Hradec, Potraviny J.Dundr, Zelenina M.Jiráková, Cukrárna B.Kukačková, Potraviny L.Čekalová, fi.Hass (řidič J.Zíka), pan I.Dlouhý.

        Osobně chci ještě říci Dík všem, kteří se podílejí na přípravě a realizaci „našeho Klábosila“. Vždyť letošního čtrnáctého ročníku se zúčastnilo 387 pochodníků.

        Takže ahoj za rok při Klábosilově nočním přesunu 2007 na Chválkově.

 

Za všechny pořadatele Radek H.

klabosil@tiscali.cz

Uvítáme všechny vaše připomínky a návrhy ke KNP. Pište prosím!!!

 

 

Výsledky KNP 2006 (xls)

 

Zpět na úvodní stránku